getIMPULSE és un programa d’acceleració dirigit a spin-offs d’universitats i centres de recerca espanyols acabades de constituir o que prevegin constituir-se en breu. El programa és online dura uns 4 mesos i combina formació empresarial i acompanyament personal per un equip de professionals i emprenedors. El programa és gratuït. L’objectiu del programa és capacitar els investigadors com a emprenedors i fer la seva empresa més atractiva per als inversors privats. En molts casos nosaltres mateixos invertim en les empreses accelerades.

Aquests van ser els guanyadors de la nostra darrera edició:

Inrobics (U. Carlos III)

Space Farmers (U. Alicante)

Flowgy (U. Politécnica Cartagena)